Spring til indhold
Netværk for spirituelt orienterede psykologer

Netværk for spirituelt orienterede psykologer

-

Netværk for spirituelt orienterede psykolger beskæftiger sig med:

Spiritualitet og evidens

Vi knytter bånd mellem forskningen bag evidensbaseret psykolog og spiritualitet

Vidensindsamling og fordybelse

Skaber en ramme for foredrag, kurser og vidensdeling

Anerkendelse

Vi bidrager til at øge anerkendelsen af spirituelle elementer i det psykologisk arbejde

Netværk

Etablere netværk med fokus på spiritualitet i psykologien - herunder etiske aspekter

Hvorfor blive medlem af netværket?

Fordel 1

Fordel 2

Fordel 3

Fordel 4

Om netværket